Ağrı İçin Dua

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...
Anasayfa > Genel > Ağrı İçin Dua
28 Eylül 2021
32 okunma
Ağrı İçin Dua
Okuma süresi: 2 dakika

Ağrı için dua hastalık sonrasında ele alınabilir ya de şiddetli baş ağrısı şikayetlerinin son bulması için dile dökülebilir. Bunun için öncelik Fatiha suresine verilmiş olsa da ardından İhlas Suresi okunur. Şifa bulmak isteyenler sureleri tekrarlı ve arka arkaya okumaya başlamalıdır. Bu sayede varsa acının ya da sancının ortadan kalkması mümkün olabilir.

İhlas Suresi şifa niyetine sık sık okunan dualar arasında gösterilir. Sadece baş ağrısı için değil bunun gibi diş, boyun ya da eklem ağrılarına sahip olmanız halinde de dua etmeye başlayabilirsiniz. Arka arkaya okunan duaların şifasını birkaç dakika içerisinde görebilirsiniz. Bu durum kendinizi daha hafif ve iyi hissetmenizi mümkün kılabilir.

Kur’an-ı Kerim’in en kısa sureleri arasında gösteren İhlas, kolaylıkla ezberlenebilir. Ezberin yapılması adına tekrarlı olacak şekilde okumaya başlayabilirsiniz. Öyle ki surenin birkaç kere tekrar edilmesi üzerine şifa bulmanız mümkün olabilir. Hatta sadece ağrılar değil her türlü hastalığa şifa bulmak adına da dualara başvurulması en doğrusu olacaktır.

Sureleri sadece Arapça okunuşları üzerinden değerlendirmemeniz gerekir. Söz konusu ağrı veya şifa olduğu zaman açık bir şekilde duanın edilmesi önem arz eder. Bu aşamada her bir surenin mealini de dikkate almak gerekir. Türkçe anlamlarını hakim olarak duaları dile dökebilirsiniz. Ardından da acil şifa dileklerinde bulunabilir ve daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz.

‘Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).’

Ağrı için hangi sure okunur?
Hz. Peygamber (s.a.v) de ona, elini vücudunun ağrıyan yerine koyarak, üç defa Bismillâh demesini ve yedi defa şu duâyı okumasını söyledi: E’ûzu bi ‘izzeti’l-lâhi ve qudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru!
Diş ağrısına hangi Esmaül Hüsna okunur?
La ilahe illa hüve rabbül arşil aziym. Üskün eyyühel vecu billezi in yeşe yüskinirriyha feyazlelene revakide ala zahirini ve lehü ma sekene filleyli vennehari vehüvessemiul aliym. 3-) Ağrıyan dişin ağrısının geçmesi için Fatiha ve İhlas sureleri de okunabilir.
Hasta birine hangi dualar okunur?
Türkçesi: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. Türkçesi: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke. Manası: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum.
Hasta duasi nasil yapilir?
Aile içerisindeki fertlerden birinin rahatsızlanması durumunda Peygamber Efendimiz (SAV), mübarek elini hasta kimsenin alnına koyup şu duayı okurmuş: “Allahümme Rabbenâ. Ezhibi’l-be’se, işfi, ente’ş-Şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen.
Diş ağrısı için hangi zikir çekilir?
La ilahe illa hüve rabbül arşil aziym. Üskün eyyühel vecu billezi in yeşe yüskinirriyha feyazlelene revakide ala zahirini ve lehü ma sekene filleyli vennehari vehüvessemiul aliym. 3-) Ağrıyan dişin ağrısının geçmesi için Fatiha ve İhlas sureleri de okunabilir.