Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua | Küs olan kişiyi ayağına getirmek için dua

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 votes, average: 3,20 out of 5)
Loading...
Anasayfa > Genel > Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua | Küs olan kişiyi ayağına getirmek için dua
15 Şubat 2019
52.489 okunma
Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua |  Küs olan kişiyi ayağına getirmek için dua

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua; Küslerle barışma duası ile aranızın açık olduğu, size küsen, kalbini kırdığınız ve barışmak istediğiniz birinin sizi aramasını sağlayabilirsiniz. Aslında kendiniz arayıp da özür dileyebilir, durumu açıklayabilir, mesaj ile anlatabilirsiniz. Bunlara karşılık gelmiyorsa ya da gururunuz nedeniyle birini aramaktan çekiniyorsanız sizi ulaşmasını sağlamak için duaya yönelebilirsiniz.

Birisiyle aranız bozulduğunda küstüğünüzde ya da uzaklaştığınızda tekrar barışabilmek ve tekrar konuşabilmek için Allah’a sığınarak tek yolun dua olduğunu düşünüyorsanız küs olduğun birinin seni araması için dua edebilirsiniz. Bu duayı inanan herkes yapabilir. Dua edince sabırlı olmak gerekmektedir. Bazen dualar hemen kabul olmamaktadır. Fakat sabredince elimizi açtığımız her konuda Allah bizleri boş çevirmeyecektir.

Unutmamak gerekir ki belki de hayatınızda olmaması izin için en hayırlısıdır. Bunu siz bilemezsiniz yalnızca ilahi bilir. O nedenle duayı etmeden önce iyice düşünmelisiniz. Gerçekten barışmak istiyor musunuz? ona bir zarar sizi tarafınızdan gelir mi ya da o size zarar verir mi. Bu zarar maddi olmak zorunda değildir manevi zarar da verebilir. O nedenle iyice bir tartmanız gerekir.

Küs Olduğun Birinin Beni Araması İçin Hangi Duayı Etmeliyim? | Küs olduğun biriyle barışmak için okunacak dua

Duanın gücüne inanan bir insansanız mutlaka küs olduğunuz, aranızın soğuk olduğu ya da uzaklaştığınız kişilerle tekrar bağ kurmak için duaya sarılmanız çok doğru olacaktır.

Duayı sadece okumak ya da sesli bir şekilde söylemek değil, duaya kalpten inanmak da önemlidir. Bu anlamda duayı sadece söylemek değil yürekten inanarak istemeniz de gerekmektedir.

Ettiğiniz duanın ne anlama geldiğini bilerek ve hissederek etmeye çalışın.

Eğer küstüğün birisiyle barışmak istiyorsanız yüreğinizin güzel olduğunu söylemeliyiz. Bu konuda arayış içerisine girmişseniz mutlaka dua ederek yolunuzu bulabilirsiniz.

Söz konusu küsleri barıştıran bu dua İslam âleminde oldukça yüksek bir yerde bulunmaktadır. Duayı okuyan ve inanarak okuyan herkes olumlu sonuçlar almıştır.

Duayı okumadan önde Esmaül Hüsna okumanız duanızı daha da kuvvetlendirecektir.

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua; Dargınları Barıştıran Dua

Küs olduğun birinin seni araması için dua edebilir veya barışmasını istediğin kimseler için dua edebilirsin. Bu konuda hemen dualardan hangisinin daha uygun oluğundan bahsedeceğiz.

Gözlerinizi kapatarak Esmaül Hüsna okuyun. Sonra Türkçesini okuyun. Barışma duası olan İnşirah suresini de tekrar gözlerinizi kapatarak okuyun ve bu sureyi 7 kez okuyun.

7 defa İnşirah Suresi’ni okuduktan sonra bir cümle dua edin. Bu sözler ‘Allah’ım, muhabbet ve sevgiyi kalplerimize nakşeden sensin, ne olur bizim kalplerimize muhabbet tohumunu ek.’ Diyerek Âmin ile duanızı bitirin.

 

Bu sözlerle birlikte barışma duanızı bitirmiş olacaksınız. Aktardığımız bu barışma duası umuyoruz ki size şifa olur. Kırgın, dargın, ya da küskün olduğunuz kişilerle barışmak için seçeceğiniz en iyi yol duadır. Dua aradaki olumsuzlukları telafi edecek güçtedir.

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua; Allah (c.c)’un 99 İsimleri – Esmaü’l- Hüsna

1- Allah(C.C.): “Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.”

2- Er-Rahmân: “Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”

3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”

4- El-Melik: “Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.”

5- El-Kuddûs: “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.”

6- Es-Selâm: “Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.”

7- El-Mü’min: “Güven veren, emin kılan, koruyan.”

8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”

9- El-Azîz: “İzzet sahibi, her şeye galip olan.”

10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.”

11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”

12- El-Hâlık: “Yaratan, yoktan var eden.”

13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”

14- El-Musavvir: ”Varlıklara şekil veren.”

15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”

16- El-Kahhâr: “Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.”

17- El-Vehhâb: “Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.”

18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”

19- El-Fettâh: “Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. ”

20- El-Alîm: “Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.”

21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.”

22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.”

23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”

24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”

25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden, izzet veren.”

26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”

27- Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”

28- El-Basîr: “Gizli açık, her şeyi en iyi gören.”

29- El-Hakem: “Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.”

30- El-Adl: “Mutlak adil, çok adaletli.”

31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.”

32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”

33- El-Halîm: “Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.”

34- El-Azîm: “Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.”

35- El-Gafûr: “Affı, mağfireti bol.”

36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”

37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi, çok yüce.”

38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.”

39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”

40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”

41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”

42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi olan.”

43- El-Kerîm: “Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.”

44- Er-Rakîb: “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.”

45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”.Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna )

46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”

47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”

48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.”

49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”

50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”

51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.”

52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”

53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”

54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.”

55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.”

56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”

57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık olan.”

58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”

59- El-Mübdi: “Maddesiz, örneksiz yaratan.”

60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”

61- El-Muhyî: “İhya eden, dirilten, can veren.”

62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”

63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi hayat sahibi.”

64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.”

65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”

66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.”

67- El-Vâhid: “Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.”

68- Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.”

69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”

70- El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.”

71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”

72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.”

73- El-Evvel: “Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.”

74- El-Âhir: “Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.”

75- El-Zâhir: “Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. ”

76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. ”

77- El-Vâlî: “Bütün kainatı idare eden.”

78- El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”

79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.”

80- Et-Tevvâb: “Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.”

81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.”

82- El-Afüvv: “Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.”

83- Er-Raûf: “Çok merhametli, pek şefkatli.”

84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”

85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”

86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”

87- El-Câmi: “Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.”

88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.”

89- El-Mugnî: “Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.”

90- El-Mâni: “Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.”

91- Ed-Dârr: “Elem, zarar verenleri yaratan.”

92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”

93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.”

94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”

95- El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.”

96- El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”

97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”

98- Er-Reşîd: “İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. ”

99- Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”

“Bismillahirrahmanirrahim

Rabbena la tüziğ gulubena ba’de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmehinneke entel-vehhab Rabbena inneke camiunnasi liyevmilla fihinnellahe la yuhlifül-miad.”

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ya Halimü ze’l-enati fela yuadilühü şey’ün min halkıh”

Küs Olduğun Birinin Seni Araması İçin Dua;

“Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih sübüles-selami ve neccina minez-zulümati ilen-nuri ve cennibnel-fevahışe ma zahara minha ve ma betane. Allahümmehfazna fi esma’ına ve ebsarina ve ezvacina.”

“Bismillahirrahmanirrahim”

Allahümme inni abdüke, ebnü abdike, ebnü ümmetike nasiyeti biyedike, madin fiye hukmüke, adlün fiyye kadaüke, eselüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefsike, ev enzeltehu fi kitabike, ev allemtehu ehaden min halkıke, ev este’serte bihi fi ilmi’l-gaybi indeke en tec’ale’l-kur’ane’l-azimi rabia kalbi, ve nura sadri, ve cilae hüzni, ve zehebe hemmi. 

Barışma duası nedir?
Eüzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim- Bismillâhirrahmanirrahim. Elhamdu lillâhi leke ya Allahu
Eşimle aram bozuk hangi dua?
41 kere ‘Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni.’ zikri çekilerek eşler arası muhabbet sağlanabilir.
Dilek ve dua nedir?
Allah, yarattığı kullarına, kendisinden devamlı istemelerini emretmiştir. Allah’ın böyle emir vermesinin nedeni, insanların aciz olması ve bazı şeylere erişmekte sorunlar yaşamasıdır. Dilek duası, Allah’ın hikmetine sığınarak bir şeye erişebilmek için okunur.

İlginizi Çekebilir;

https://sartlari.com/sevdiginin-aramasi-icin-dua-denenmis/

https://sartlari.com/bagli-oldugun-wifi-sifresini-ogrenme-pc/

https://sartlari.com/akciger-kanseri-3-evre-ne-kadar-yasar/

https://sartlari.com/istedigin-bir-seyin-olmasi-icin-esmaul-husna/

https://sartlari.com/basari-sozleri/