Arabuluculuk Şartları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...

Okuma süresi: 5 dakika

Arabuluculuk şartları 2019, arabuluculuk şartları neler,kimler arabulucu olabilir 2019, arabuluculuk yönetmeliği, arabulucu olma şartları 2019, arabuluculuk kanunu 2019, arabuluculuk görüşmesi telekonferans

Anasayfa > Genel > Arabuluculuk Şartları
30 Haziran 2019
364 okunma
Arabuluculuk Şartları
Okuma süresi: 5 dakika

Arabuluculuk kelime anlamı bakımından aralarında birtakım sebeplerden mütevellit anlaşmazlık ve uyuşmazlık bulunan tarafların bir araya getirilerek aralarında ki bu uyuşmazlığın ve anlaşmazlığın nedenlerini tespit edip ortak bir payda da fikir birliğine vararak birbirlerini anlamaları ve aralarında ki mevcut uyuşmazlıkları bu fikir birliğine dayanarak çözme durumudur.

Avrupa da ve Amerika da uzun yıllardır bir uyuşmazlık çözüm sistemi olarak uygulanan ve uygulanmasının akabinde de birçok olumlu sonuçlar alınan arabuluculuk işlemleri, bizim memleketimizde ise 90 lı yılların sonunda sadece makalelere ve denemelere konu olan bir çalışma olarak yer alabiliyordu. Daha sonraları ise 2012 senesinde çıkarılan bir kanun taslağı sayesinde arabuluculuk işlemleri bir uyuşmazlık çözüm sistemi olarak memleketimiz de de uygulanmaya başlandı.

Taraflar arasında ki bu uyuşmazlıkların çözümünde bir nevi avukat görevi üstlenen arabulucular, arabuluculuk yapmaları için beş sene deneyimi olan hukuk fakültesi mezunu olan kişiler tarafından seçilir. Tabi ki arabuluculuk yapabilmek için gereken en temel ve ilk şart Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaktır.

Bunun yanı sıra tam ehliyetli bir yapıya sahip olmak ve herhangi bir şekilde bu işi gerçekleştirebilmek için hem fiziksel hem de ruhsal olarak bu işi yapmaya engel bir durum taşımıyor olmaları da gerekir. Tabi bir de bunların yanı sıra her memuriyete girişte gerekli kabul edilen, kasten ve fiili olarak bir suç işlememesi ve yaklaşık olarak 1 yıldan fazla hapis cezası almamış olması gerekmektedir. Aynı zaman da devletin güvenliğini tehlikeye düşürücü nitelikte ki suçlar, terör örgütleriyle herhangi bir bağının bulunmaması gibi durumlarda arabuluculuk mesleğini yapmak isteyenler için gerekli kabul edilen önemli bir arabuluculuk şartı sayılabilir.

Bakanlık tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar eğitimlerden sonra sınavlarda da aynı başarıyı gösterip haklarını teslim edebilirler ise arabuluculuk ismini alarak Adalet Bakanlığına bağlı birer arabulucu olarak mesleğe başlayabilirler.

Arabuluculuk Nedir?

Aralarında herhangi bir sebepten ötürü bir anlaşmazlık ve uyuşmazlık bulunan kişilerin tarafsız bir ortamda bir araya getirilerek olayın davaya aktarılmasına engel olunup çözüme kavuşturulması ve kişilerin aralarında mevcut bulunan bu anlaşmazlık ve uyuşmazlığın bir ortak yol bulunarak çözüme kavuşturulması işlemidir.

Taraflar arasında ki anlaşmazlıkları ve uyumsuzlukları bir araya getirip çözüme kavuşturan ve onları bir ortak payda da birleştirerek aralarında ki uyumsuzluk ve anlaşmazlığın bitirilmesine vesile olan arabulucuların yapmış oldukları iş nedeni ile adil, tarafsız ve merhamet sahibi kişiler olması gerekmektedir.

 Arabulucular Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Taraflar arasında ki mevcut olan anlaşmazlıkların ve uyumsuzlukların ortak bir nokta da uzlaşıp bu anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların giderilmesi konusunda ihtiyaç duyulan arabulucular, ancak tarafların karşılıklı olarak anlaşabilecekleri ve birbirlerine yükledikleri suçları kabul ettikleri ve herhangi bir mahkeme kararının gerek görülmediği durumlarda arabuluculara başvurulabilir ve arabulucular taraflara müdahil olarak işin içine girer ve karşılıklı bir anlaşma, uyum sağlanmasına vesile olur.

Ancak tarafların karşılıklı olarak anlaşamadıkları ve birbirlerine yüklenen suçların kabul edilmediği durumlarda. Örneğin boşanma, çocukların velayeti gibi tarafların anlaşamadığı, ortak bir payda da buluşamadığı bu noktalarda arabuluculuğa başvurulamaz ve bu davalara arabulucu dahil edilmez. Ama tazminatın ödenmemesi ya da kiranın verilmemesi veya ticari bir sırrın açıklanması gibi tazminatla ödenebilecek türden cezalarda ise arabulucular davalara dahil olabilir ve arabuluculuk yolu ile bu davalar bir çözüme kavuşturulur.

Şahıslar Arabuluculara Ne Zaman İhtiyaç Duyar?

Aralarında uzlaşma yolu ile çözülebilecek bir durum söz konusu olan taraflar aralarında ki bu uyuşmazlık ve sorunu üçüncü bir şahıs yardımıyla çözebiliyorlar ise her durumda mahkemeler ile uğraşmadan arabulucuya ihtiyaç duyar ve yardım isterler. Birbirlerine yönelttikleri suçlamaları kabul eden ve aralarındaki husumeti tatlıya bağlayıp çözüme kavuşturmak isteyen taraflar bir arabulucuya ihtiyaç duyar ve mevcut bulunan arabulucu sayesinde ise mahkemeye gerek kalmadan aralarında sorun teşkil eden uyuşmazlık, anlaşmazlıklar bir çözüme kavuşur.

Arabuluculuk Neden Önemlidir?

Taraflar arasındaki uyuşmazlıklara üçüncü bir şahıs olarak müdahil olup taraflar arasındaki bu anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları uzlaşma yoluna giderek tatlıya bağlayan arabulucular, taraflar arasında mevcut olan bu anlaşmazlıklardan kaynaklanacak kavgaları ve sonucu daha kötü olabilecek birtakım olayları engelledikleri için. Ve bunları da sadece taraflar arasına dahil olup uzlaşma yoluna giderek yaptıkları için gerek taraflar açısından gerekse de onlara ihtiyaç duyan diğer şahıslar açısından oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Taraflardan Birinin Uzlaşmayı Reddetmesi Durumunda Arabulucular Ne Yapar?

Arabulucuların işlerini icra edebilmeleri için tarafların karşılıklı olarak bir uzlaşma yoluna varıp kendilerine yöneltilmiş olan suçlamaların kabul edilmiş olması lazım. Yani arabulucu kişilerin olaya müdahil olabilmeleri için tarafların karşılıklı olarak bir şekilde karar vermesi lazım. Eğer taraflardan biri anlaşmayı bozup davadan çekilmek istiyorsa diğer tarafında bu çekilme için bir onayının alınması gerekir.

Yapılan bu uzlaşmadan, anlaşmadan dönmek diğer tarafında kabul ettiği başka bir anlaşma ile mümkün olabilir. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi yolunda bir arabuluculuk anlaşması imzalandıktan sonra, bu anlaşmayı imzalayan taraflardan biri hukuk yoluna giderek mahkemeye başvurup bir icra edilebilirlik şerhi alabilir. Taraflardan birinin mahkeme yoluyla sahip olduğu bu icra edilebilirlik şerhine dayanarak icra davalarında ki gibi icra işlemlerini başlatmaya yarar. Bu başlatılan icra işlemlerine ise mahkeme yoluyla karar verildiği için mahkemenin belirlediği şartlar dışında itirazlar dışında karşı çıkmak mümkün değildir.

Arabulucuların Kararlarına Uyulmaması Durumunda Ne Yapılır?

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların ve meydana gelen anlaşmazlıkların ortak bir payda etrafında hem fikir bir şekilde birleşerek uyuma varılması görevini üstlenen arabulucular genellikle boşanma davalarında çocukların velayetleri ya da miras davalarında girilen anlaşmazlıklar veya iki ortak arasında ticari bir sırrın ortaya çıkmasından dolayı yaşanan uyuşmazlıklar gibi sorunların çözümünde aktif olarak rol oynarlar. Arabulucuların işlerini yapabilmeleri için ya da yaptıkları bu arabulucu işlemlerinin kabul sayılabilmesi için tarafların arabulucu kararlarını tanımaları ve verilen bu kararları kabul etmeleri gerekmektedir. Eğer taraflardan sadece biri anlaşmaya uymuyorsa bu yok hükmünde kabul edilir ve arabuluculuk anlaşması aynen devam eder. Çünkü bu anlaşmanın kabul edilebilmesi içinde iptal edilebilmesi içinde tarafların ortak bir karara vardığı bir uzlaşma ortamına ihtiyaçları vardır. Ama eğer iki tarafta arabuluculuk anlaşmasına uymuyorsa ve bu anlaşmanın kurallarını yok sayıyorsa o zaman anlaşma tamamen iptal olmuş hale gelir.

 

Aralarında anlaşmazlık bulunan tarafların, mahkeme olmadan üçüncü bir şahıs aracılığı ile tarafsız bir şekilde uzlaşma yoluna çekilmesi olarak anlamlandırılan arabuluculuk sisteminin belki de taraflara sağladığı en büyük avantajlardan biri aralarındaki uyuşmazlıkları mahkeme olmadan karşılıklı olarak fayda sağlayabilecekleri bir ölçüde uzlaşmaya vararak çözmeleridir. Bu durum sayesinde taraflar hem mahkeme dava hakim stresleriyle uğraşmaz hem de karşılıklı olarak anlaşmaya varırken kendi aralarında ki ticari ve iş çıkarlarını da kapsam içine alan çok detaylı bir açıdan durumu ele alıp her türlü sonucu ve bu sonuçların doğuracağı olumlu, olumsuz etkileri de düşünerek uzlaşmaya gider.