Meni Ve Mezi Arasındaki Fark Nedir Kadın - Şartları Neler

Meni Ve Mezi Arasındaki Fark Nedir Kadın

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Meni ve mezi arasındaki fark nedir kadın için neden olur, nasıl olur? Bu iki tabir nedir, meni ya da mezi orucu bozar mı, gusul abdesti gerektirir mi?

Anasayfa > Soru- Cevaplar > Meni Ve Mezi Arasındaki Fark Nedir Kadın
14 Eylül 2023
701 okunma
Meni Ve Mezi Arasındaki Fark Nedir Kadın

Meni ve mezi arasındaki fark nedir kadın ile erkeğin yakınlaşması sonucunda vücuttan gelen bu sıvıların gusül abdesti gerektirmesi ya da orucu bozup bozmadığı gibi araştırmalara neden olur.

İlmihal konuları içerisinde yer alan mezi ile meni farkının öğrenilmesi temizlik ve cünüp gezmeme açısından önemlidir. Evli olan ya da olmayan herkesin bu konuda bilgi sahibi olması gereken vücut sıvıları arasında Meni ile Mezi yer alır. Hem kadında hem de erkekte görülmesi doğal olan bu sıvıların üreme organlarından geldiği bilinmektedir. Doğal bir durum olan Mezi ile Meni gelmesinin en önemli farkı gusül abdesti konusundadır.

Mezi Nedir?

Mezi hem kadında hem de erkekte görülen vücut sıvısıdır. Mezi, buluğ çağındaki kişilerin yakınlaşma arzu duyması sonucunda cinsel organından gelen az miktardaki sıvı şeklinde ifade edilebilir. Şeffaf renkli olan akıntı cinsel birleşmeden önce gelir. Cinsel isteğin artmasıyla görülen mezi kadın ile erkekte farklı özelliklere sahiptir. Kadından gelen mezinin diğer adı kazi olarak belirtilmektedir.

Mezi nedir kadın ve erkeğin oynaşması sırasında gelen şeffaf sıvıyı anlatır. Meyiz ya da mezy olarak da okunan mezi kadınlarda daha yoğundur. İlmihal konuları arasında yer edinen bu konuyu İslam alimleri açıklamaktadır. Ayrıca vücudumuzdan gelen bu sıvı hakkında peygamber efendimiz tarafından da açıklandığı görülmektedir.

Meni ve mezi arasındaki fark nedir kadın, mezi gelmesi gusül abdesti gerektirmez sadece namaz abdesti alınması gerekir. Ayrıca sıvının bulaştığı yerin ve çamaşırın temizlemeniz gerekir. Namaz ve temizlik konusunda daha rahat olma için imkân varsa iç çamaşırı değiştirme iyi olur. Yani mezi gusül gerektirmese de temizlenmemizi gerektirir.

Meni Nedir?

Meni aynı zamanda erkeklik sıvısı ve döl suyu olarak da bilinen vücut salgısıdır. Daha çok erkeklerle özdeşleşse de kadınlarda da meni gelir. Kadın menisi nedir: İnce bir sıvı olan kadın menisinin rengi sarıdır.

Hadis yorumlarına bakıldığında kadın menisinin hazın yoğun olduğu zamanlarda beyaz olduğu anlaşılır. Kadınların meni gelmesi sonucunda bitkinlik hissettiği ve gücünün durgunlaştığı bildirilir. Ayrıca kadın menisinin de tıpkı erkek menisi gibi koktuğu bilinmektedir.

Vücudumuzdan gelen sıvılardan bir tanesi olan meni gusül abdesti almayı gerektirir. Meni, İslam alimlerinin bildirdiğine göre temizdir. Meni ve mezi arasındaki fark nedir kadın meni gelmesi halinde gusül abdesti şarttır ve kadınların çamaşırlarını değiştirmesi gerekir. Erkeklerde ise kıyafete bulaşan meni kuruduktan sonra ovalanarak çıkarılır. Bu şekilde temizlenen elbiseyle peygamberimizin namaz kıldığını Hz. Aişe aktarmaktadır.

Meni Ve Mezi Arasındaki Fark Nedir Kadın

Meni Ve Mezi Arasındaki Fark Nedir Kadın

Kadın Menisinin Özellikleri Nelerdir?

Cinsel ilişki esnasında gelen meni gelişi, bezlerimizin yerine göre değişik şekillerde olur. Kadında meninin özellikleri:

 • Sarı renkte ve ince formda olan meni farklı şekillerde vücuttan çıkmaktadır.
 • Kadınların bazılarında bezler idrar yollarının sonunda toplanır ve meni gelişi yavaş damlalar şeklinde olur.
 • Bazılarımızda ise bezler idrar keselerinin çevresini tamamen sarar ve meni gelişi fışkırma şeklinde olur.
 • Cinsel yakınlaşmada kadının aldığı zevk sonucu ortaya çıkan meni yoğundur.
 • Rüyada cinsel ilişki yaşama sonucunda da meni gelir ve bu durum ihtilam yani rüya azması olarak isimlendirilir.

İhtilam konusunda Diyanet açıklamaları bulunmaktadır. Bunlara baktığımızda rüyada meni gelmesi durumunda gusül abdesti almamız gerektiğini anlarız. İhtilam konusunda peygamber efendimiz farklı durumlardan söz etmektedir. Söz konusu durumlar;

 • Meni ve mezi arasındaki fark nedir kadın rüyasında ne yaşadığını hatırlamaz ancak çamaşırı ıslaksa gusül abdesti alması gerekir.
 • İhtilam hatırlanır ama çamaşırda ıslaklık görülmez ise gusül gerekmez.

Kadında Meni ile Mezi Farkları Nelerdir?

Cinsel arzu duyma veya yakınlaşma sonrasında görülen meni ile mezi birbirinden farklıdır. Meni ile mezinin farkı şunlardır;

 • Mezi açık renk iken meni daha koyu bir renge sahiptir.
 • Mezi yavaş hareket edere ancak meni hızlıdır.
 • Mezi, cinsel temas sonrasında hissedilen arzuyla ilk gelen sıvıdır. Meni ise cinsel birliktelik esnasında gelir.
 • Mezi çıkışı yumuşak iken meni sert bir şekilde çıkar.
 • Mezi, necistir ve temizlenmesi gerekir.
 • Mezi namaz abdesti gerektirirken meni çıkışı gusül abdesti alınmasını gerektirir.

Kadından Meni Geldiği Nasıl Anlaşılır?

Kadında mezi ve meninin farkı diyanet açıklamalarında kokusu ve renginden kadından meni geldiğinin anlaşıldığı belirtilmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken meni ile mezi arasındaki farklardır. Daha koyu olan meninin kuruduktan sonra koku yaydığı bilinmektedir.

Kadında mezi ve meninin farkı Fetva Meclisi yazılarında daha detaylı bilgilere ulaşmamız mümkün olmaktadır. Fetva Meclisine göre meninin özellikleri;

 • Meni kuruduktan sonra yumurta çürüğü gibi kokar dolayısıyla kokusuyla rahatça anlaşılır.
 • Meni gelmesi lezzet verir yani kadın zevk aldığında gelir. Ayrıca meninin çıkışından kısa süre sonra vücutta yorgunluk oluşur.
 • İnce yapıda olan kadın menisi kuruduğu zaman dökülmez.
 • Kuruyan meni çamaşırda idrar gibi lekeye sebep olur.

Fetva Meclisinde yer alan bilgilere göre vücudumuzdan gelen meni dışındaki sıvılar gusül abdesti gerektirmez. Cinsel ilişki yaşanmadan meni geldiğinden de kadınların gusül alması şarttır.

Kadından Gelen Mezi Orucu Bozar Mı?

Hepimizin araştırdığı konular arasında orucu bozan durumlar yer almaktadır. İlmihal kitapları ve internet üzerinden yapılan araştırma konuları içinde kadınlarda meninin geldiğini nasıl anlarız ya da kadından mezi gelmesinin orucu bozup bozmadığı yer alır.

Meni ve mezi arasındaki fark nedir kadın ya da erkekten gelen mezinin orucu bozmadığı İslam alimleri ve Diyanet açıklamalarında belirtilmektedir. Orucun bozulması için eşlerin birbiriyle şakalaşması ya da tenlerine dokunmaları sırasında meni çıkması gerekir. Bunun dışında oruçlu iken eşini öpme ve vücuduna dokunmak oruca zarar vermez. Öpme ve dokunmanın şehvet içermesi ve eşlerin vücudundan meni gelmesi orucu bozar.

Eşlerin cilveleşmesi sonucu çıkan sıvının ne olduğu konusunda şüphe yaşanabiliyor. Bu durum İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii görüşlerine göre: cinsel birliktelik olmadan gelen sıvı mezidir ve mezi çıkışı oruca zarar vermez. Yine de oruçlu iken şakalaşma ve oynaşma konusunda dikkatli davranmamız gerekir.

Şehvet içermeyen sevgi gösterilerin Ramazan ayında yapılmasına engel yoktur. Zira peygamber efendimizin de oruçlu iken eşleriyle şakalaştığı ve onlara elleriyle dokunduğuna dair bilgiler mevcuttur.

Mezi Bulaşan Çamaşırla Namaz Kılınır Mı?

Kadında mezi ve meninin farkı mezinin necis yani pis olması ve meninin temiz olmasıdır. Bu durumda aklımızı mezi bulaşan çamaşırla kılınan namazlar gelebilir. İslam alimlerinin aktardıklarına göre meziyi fark etmeden evvel kıldığımız namazlarımızı tekrar kılmamız gerekmez. Ayrıca mezinin temizlenmesi için avret yerinin yıkanması ve çamaşırın suyla silinmesi yeterlidir.

Alimlerin aktardığına göre mezinin bulaştığı düşülen elbiseyi değiştirmek gerekmez. Yalnızca avret yerini temizlemek ve kıyafette mezinin bulaştığı kısmı suyla silmek yeterlidir. Ancak içinizin rahat etmesini istiyorsanız iç çamaşırınızı değiştirebilirsiniz. Fakat çamaşır değiştirmek her zaman mümkün olmadığı için suyla çamaşırınızı silerek namazınızı kılabilirsiniz. Daha önce mezinin gusül almayı gerektirmediğini belirtmiştim ancak namaz için yeniden abdest almanız gerekir.

Meni gelmesinde ise durum daha farklıdır. Meni gelmesi halinde gusül abdesti almamız şarttır. Ancak elbisede menin bulaştığı yeri yıkamak gerekmez. Kuruduğunda çitileme ya da yaşken herhangi bir şeyle silme yeterlidir. Bu elbiseyle namaz kılınabilir ama gusül abdestini yenilemek zorunludur.