Bayan Polis Olma Şartları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Okuma süresi: 7 dakika

Bayan Polis Olma Şartları Nelerdir. Polis Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir? Bayan Polis Olmak İçin Başvuru Şartları Nelerdir? Her Yıl Aranan Şartlarda Değişiklik Olur Mu? Boşanmış Olan Bayanlar Polis Olabilir Mi? Polis Olmak Bayanlar İçin Zor Mudur? PMYO bayan adaylar için başvuru şartları, Bayanlar İçin Yunus Polisi Olma Şartları Nelerdir? POMEM , PMYO, Bayan adaylar PMYO için başvuru şartları

Anasayfa > Genel > Bayan Polis Olma Şartları
05 Mayıs 2019
441 okunma
Bayan Polis Olma Şartları
Okuma süresi: 7 dakika

İnsanların güvende ve mutlu yaşayabilmelerini  sağlayan en önemli birimlerden biri şüphesiz emniyet birimleri. Her yıl yapılan duyurularla yüzlerce kişi emniyet birimlerinde polis olarak görev yapabilmektedir. Bayan polis alımlarda erkek ve kadın adaylar başvurabilmektedir. Aranan özellikler cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. İşin fiziksel özellikleri ve tehlikesi nedeniyle duyular alımlarda bayan polis alımı toplam alınacak kişinin yaklaşık %10’luk bir kısmını kapsamaktadır. Her alımda rakam değişiklik göstermektedir.

Polis Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Polis olmak isteyen personeller şu okullarda eğitime tabi tutulmaktadır;

 • PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu)

 PMYO, verilen iki yıllık eğitim sonunda başarılı olan öğrencileri polis memuru olarak mezun eden Polis Akademisidir. PMYO mezunları önlisans mezunu statüsündedir. İki yıllık eğitim programı yatılı olarak verilmektedir. Disiplin eğitimleri oldukça önemlidir. Sabah yatağın toplanmasından ast üst ilişkilerine uygun hareket etmeye kadar birçok disiplin kuralı bulunmaktadır. Eğitim özellikle hukuk, polislik ve silah üzerine yoğunlaşarak verilmektedir.

Diğer üniversitelerde olduğu gibi bahar ve güz dönemleri bulunmaktadır. Bu dönemlerde alınan sınav sonuçları ise oldukça önemlidir. Sınav sonuçlarına göre sıralama yapılır. Bu sıralama öğrencilerin mesleki sicil numaralarını etkilemektedir. Ayrıca mezun olduktan sonra öğrencilerin çalışacağı ili seçmelerinde önemli bir etkendir. İlk sıralarda yer alanlar istedikleri ili seçebilmekte fakat aşağı sırada yer alan öğrenciler illerin kontenjanları dolduğu için farklı ili seçme durumunda kalmaktadır.

Bayan adaylar PMYO için başvuru şartları

 • C. vatandaşı olmak,
 • Lise ve dengi okulların mezunu olmak. Lise 4. sınıf öğrencisi olma
 • ÖSYM tarafından belirlenen üniversite seçme sınavında o yıl belirtilen baraj puanını veya daha fazla puan almış olmak,
 • Sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olma, 31 Aralık itibarıyla ise 26 yaşından gün almamış olma (Yaş düzeltmelerinde, 18 yaşını doldurduktan sonra yapılan yaş düzmesinde düzelmeden önceki yaş dikkate alınmaktadır.)
 • Bayanlar için 162 cm. kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 ile 27 arasında olmak ( 18 ve 27 dahil ),
 • Sağlık durumunun, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer verilen koşulların tamamını sağlıyor olması,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
 • Uyuşturucu, uyarıcı madde ve alkol kullanımıyla ilgili bir tedavi görmemiş olma ve hali hazırda da böyle bir tedavinin devam ediyor almaması,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel hukuki bir halin bulunmaması. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri)

POMEM başvurusu için dört yıllık lisans ve iki yıllık ön lisans mezunu olmak gerekmektedir. Fakat adayların başvurmak için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş olması gerekmektedir. Alımlarda belirtilen kontenjanlarda lisans mezunlarına %80’lik, ön lisans mezunlarına ise %20’lik pay bırakılmaktadır.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere POMEM’de okuma hakkı kazanmış adaylar en az dört aylık bir eğitim görmek zorundadırlar.Bu eğitimler hukuk, polislik ve silah üzerine olmaktadır.

Atamalar, mezunların sınavlardan elde ettiği başarı sıralamasına göre ve kura yoluyla yapılmaktadır.

Bayan adaylar POMEM için başvuru şartları

 1. C. vatandaşı olmak,
 2. b) Üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinden mezun olmuş olma,
 3. c) KPSS sınavından en az Bakanlıkça belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, belirlenen KPSS taban puanının en az % 80’ini almış olmak,

 1. d) Sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olma, 31 Aralık itibarıyla ise 30 yaşından gün almamış olma (Yaş düzeltmelerinde, 18 yaşını doldurduktan sonra yapılan yaş düzmesinde düzelmeden önceki yaş dikkate alınmaktadır.)
 2. e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel hukuki bir halin bulunmaması. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 3. f) Sağlık durumunun, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer verilen koşulların tamamını sağlıyor olması,
 4. g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
  3. h) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

i)Bayanlar için 162 cm. kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 ile 27 arasında olmak ( 18 ve 27 dahil ),

 1. j) Uyuşturucu, uyarıcı madde ve alkol kullanımıyla ilgili bir tedavi görmemiş olma ve hali hazırda da böyle bir tedavinin devam ediyor almaması,
 2. k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 3. l) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 4. m) Başvuru için istenilen belgelerinin eksiksiz verilmiş olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonuçlarının olumlu olması,

PAEM (Polis Amirleri Eğitimi Merkezi)

2015 yılından eğitimle komiser yardımcısı yetiştirilmek için PAEM kullanılmaktadır. Polis memurları dışında polis memuru olmayan kişiler de başvurabilmektedirler. Başvuran adaylar sınava tabi tutulmakta ve başarılı olanlar alınmaktadır. Mezunlar komiser yardımcı olarak çalışmaya başlamaktadırlar. İşte alım koşulları;

Emniyet Mensubu Bayanlar İçin PAEM Başvuru Koşulları

1) Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olamak (En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak),

2) Polis olarak başvuru tarihine kadar aktif olara iki sene çalışmış olmak,

3) Bayan ve erkek adaylar için sınavın gerçekleşeceği senenin 31 Aralık tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak,

4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

5) Son iki yıl içinde ceza almamış olmak (kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası gibi),

6) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma kapsamında olmamak

Emniyet Mensubu Olmayan Bayanlar İçin PAEM Başvuru Koşulları

 1. C. vatandaşı olmak,
 2. Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olamak (En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak),
 3. KPSS sınavından en az Bakanlıkça belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 4. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, belirlenen KPSS taban puanının en az % 90’ını almış olmak,
 5. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel hukuki bir halin bulunmaması. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 6. Sağlık durumunun, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer verilen koşulların tamamını sağlıyor olması,
 7. Terör örgütleriyle hiçbir bağlantısının olmaması (yasal veya yasadışı hiçbir toplantı, eylem ve mitinge katılmış olmamak),
 8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 1. Sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olma, 31 Aralık itibarıyla ise 30 yaşından gün almamış olma (Yaş düzeltmelerinde, 18 yaşını doldurduktan sonra yapılan yaş düzmesinde düzelmeden önceki yaş dikkate alınmaktadır.)
 2. k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 3. l) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak

Bayan Polis Olmak İçin Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. C. vatandaşı olmak
 2. Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 4. Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları ve Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır için aranan şartlar;  
  1. 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),
  2. 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
  3. e) 30 yaşından gün almamış olmak (Yaş düzeltmesi yapılan adaylarda  

       düzeltme yapılmadan önceki yaş dikkate alınmaktadır)

 1. f) Silah taşımaya ve kullanmaya engel bir sağlık sorunun olmaması,
 2. g) Anayasal düzene karşı suç, yüz kızartıcı suç gibi suçlara bulaşmamış olma,
 3. h) Bayan adaylar için 162 cm’den kısa olmak, beden kitle endeksi ise 18-27 (18 ve 27 dahil) arasında olması koşulları aranmaktadır. (Beden kitle indeksi vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun (metre) karesine bölünmesi sonucunda hesaplanmaktadır)
 1. Evli adayların eşlerinin hakında bir soruşturma ve / veya kovuşturma olmaması,
 2. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 1. Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
 2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

Her Yıl Aranan Şartlarda Değişiklik Olur Mu?

T.C. vatandaşı olamak, yaş, boy, beden kitle indeksi gibi koşullarda genel olarak değişim olmamaktadır.

Boşanmış Olan Bayanlar Polis Olabilir Mi?

Genel olarak evlenip boşanmış olmak bayan veya erkek polis alımlarında olumsuz etki yaratacak bir koşul oluşturmaz. Alıma engel değildir. Ancak boşanma süreci ve gerekçesi burada önem arz etmektedir. Boşanma nedenleri arasında;

* Aile bağlarının zadelenmesine neden olan yasa dışı faaliyetler,

 • İftira
 • İffetsizlik gibi nedenler var ise süreci etkileyecektir.

Bu gibi durumları var olan adayların güvenlik soruşturması sırasında kayıtlara geçilecektir.

Polis Olmak Bayanlar İçin Zor Mudur?

Fiziksel olarak güç ve yeterlilik isteyen mesleklerden biri polis olmak. Bu gerekçe göz önüne alınarak alımlarda bayan polis adayı sayısı daha düşük tutulduğu belirtilmektedir. Fakat polis olarak çalışmaya başladıklarında her birimde yer alabilirler. Bunun için polis adaylarına verilen gerekli eğitimleri aldıktan sonra özel harekat polisi, yunus polisi gibi fiziksel çaba ve yeterlilik gerektiren birimler de çalışabilirler.

Yunus Polisi

Yunuslar, Motorsikletli Polis Timleri olarak 1993 tarihinde kurulmuştur. İlk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan birim daha sonra tüm müdürlüklerde kurulmuştur. İsmi de Yunuslar olarak değiştirilmiştir.

Yunuslar günümüzde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlıdır ve asayiş biriminin ilgilendiği konularda görev yapmaktadırlar. Motorsiklette iki yunus polis memuru bulunmaktadır. Önde oturan polis öncü, arkada oturan ise artçı olarak adlandırılır. Öncü polisin görevi motorsikleti kullanmak iken artçı polisin görevi ise silah taşımaktır. Tehlikeli bir durumda etkili müdahale edebilmek için ciddi silah eğitimlerden geçmektedirler. En az iki motorsiklet olmak üzere ekip halinde bulunurlar.

Yunus polislerin arması diğer birimlere göre farklılık gösterir. İsimlerine uygun bir armaları bulunmaktadır.

Bayanların yunus polisi olmalarının önünde yasal hiçbir engel yoktur. İsteyen ve şartlara uyan herkes yunus olarak görev yapabilmektedir.

Bayanlar İçin Yunus Polisi Olma Şartları Nelerdir?

Yunus polis memuru olmak için diğer birimlerde bulunan şartlardan farklı şarlar da bulunmaktadır. Yunus polislerin kabulde etkileyen yazılı olmayan bir kural ise gerçekten bu birimde çalışmayı istemek. Gerçekten bu işi yapmayı istemeyen iş olsun diye başvuran adaylar durum fark edildiğinde elenmektedirler. İşte Yunus polis olmak için koşullar;

1)Amir Yunus polisler dışında diğer tüm rütbedeki yunus polisleri 28 yaşını doldurmamış olmalıdır. 29’dan gün almış olmak elenme nedenidir.

2)Ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmak,

3)Motorsiklet üzerinde çalışılacağı için vücut yapısının atletik olması gerekir. Motorsikletle yapılacak manevralara uyum sağlayacak fiziksel özellik aranan mutlak şartlardan biridir.

4)Bayan adaylar için minimum 1.70 cm boyunda olmak