Engelli Emeklilik Şartları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...
Anasayfa > Genel > Engelli Emeklilik Şartları
11 Aralık 2019
211 okunma
Engelli Emeklilik Şartları
Okuma süresi: 3 dakika

Emekli olma koşulları engelliler için biraz daha kolaylaştırılmıştır. Prim, sigortalılık süresi, yaş gibi kriterlerde engelli vatandaşlar için emekli olmayı kolaylaştıracak unsurlara yer verilmektedir. Engelli emeklilik şartları nelerdir?

Engellilerde Emeklilik Şartları Yasal Düzenleme

Engellilerde emeklilik koşulları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kurumu’nun 28. Maddesinde düzenlenmektedir. Bu yasaya göre engelli vatandaşların emekli olmaları ve yaşlılık sigortasından yararlanabilecekleri koşullar şunlardır:

  • Engelli vatandaşın çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ile %59 arasında olmalıdır
  • %50 ile %59 oranında engelli olan kişilerin en az 16 yıl sigortalı olmaları ( 4320 güne denk geliyor )
  • %40 ile %49 oranında çalışma gücü kaybı olanların ise minimum 18 yıl sigortalı olmaları gerekmektedir ( 4.680 gün )
  • Sigorta ve prim koşullarının yerine getirilmesi halinde yaş şartı bulunmamaktadır

Engelli emeklilik şartları kapsamında emekliliğe uygun olan engelli vatandaşlar emeklilik aylığına bağlanırlar. 94. Maddede belirtildiği üzere kontrol muayenesi olmaları mümkündür.

Engelli Emeklilik Şartları

Engelli Emeklilik Koşulları 2020

Engelli olan vatandaşların yasalara göre daha hızlı biçimde emekli olmaları mümkündür. Bunun için öncelikli olan iki kriter vardır. Birincisi sigorta başlangıç tarihi diğeri ise ödenmiş olan prim gün sayısıdır. Engelli emeklilik koşulları 2020 doğrultusunda bu iki kriterdeki uygunluk emekli maaşı almak için yeterlidir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur ise engelin derecesidir. Emeklilik şartlarını incelediğimizde engel derecesine göre farklı kriterler istendiği görülmektedir.

Engelli Emeklilik için Engel Dereceleri 2020

Engellilerde emekli olma koşulları engelin derecesine de bağlıdır. Bu kapsamda belirtilmesi gereken kriterler şunlardır:

  • %80 ve üzerindeki engel derecesi 1.derecede engellilik anlamına gelir
  • %60 ve %79 arasındaki engel derecesi 2.derece engelliliktir
  • %40 ve %59 arasındaki engel derecesi ise 3. Derecede engelliliktir
  • Emeklilik primlerinde %40-%49 ve %50-%59 engel dereceleri aralarında farklılık vardır. Birinde 16 yıl, diğerinde ise 18 yıl sigortalı olma koşulu talep edilmektedir

Engelli emeklilik şartları arasında engel oranının en az %40 olması gerekliliği bulunmaktadır. Sağlık Kurulu tarafından kişilerin engel derecesi ile ilgili rapor hazırlanmalıdır.

Engelli Emeklilik Şartları

Engelli Emeklilik Prim Gün Sayısı 2020

Engelli emeklilik prim gün sayısı için 2008 öncesi ve sonrası için farklı koşullar bulunmaktadır. 1.derecede engelliler için 2008 öncesinde 15 yıl 3600 gün prim şartı vardır.

  1. derecede engelli vatandaşlar için emeklilik prim günü sigorta başlangıç tarihine göre 15-18 yıl arasında değişkenlik göstermektedir. 2003-2008 sigorta girişliler 18 yıl-4000 gün prim ödemesi yapmış olmalıdırlar.

3.derecede engelli vatandaşlar da giriş tarihine göre farklı yıl ve prim günü koşulları ile emekli olurlar. Bu grupta 15-20 yıl arasında farklı süreler mevcuttur. 2003-2008 yılları arasında sigortası başlamış olanlar 20 yıl ve 4.400 prim günü kriterine uymalıdırlar.

2008 yılından sonra sigortası başlamış olanlarda ise 1.derecede engelliler 15 yıl-3960 gün, 2.derecede engelliler 16 yıl 4320 gün ve 3.derecede engelliler 18 yıl -4680 gün prim ödemesi yapmalıdırlar.

Engelli Emeklilik Şartları

Engelli Emeklilik Başvurusu Nereye Yapılır?

Engelli emeklilik şartları kapsamında uygun adaylar başvurularını SGK’ya yapmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli olan evraklar; emeklilik tahsis ve talep formu, sigortalı hesap fişi ve nüfus idaresinden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneğidir.

Engelli vatandaşlar aynı zamanda Bağ-Kur emekliliği için de bazı kolaylıklar elde edebilirler. %60 üzerindeki engel oranı olanlar 15 yıl 3960 gün, %50-%59 engeli olanlar 16 yıl 4320 gün ve %40-%49 arasında engeli olanlar ise 18 yıl 4680 gündür.

Engelli emekliliğinde bu koşullarla emekli olunduğunda maaş hesaplamaları prim gün sayısı 5400müş gibi gerçekleştirilecektir.