Yusuf Has Hacip Sözleri | Yusuf Has Hacip'in Söylediği Sözler 2024-2025 - Şartları Neler

Yusuf Has Hacip Sözleri | Yusuf Has Hacip’in Söylediği Sözler 2024-2025

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Anasayfa > Genel > Yusuf Has Hacip Sözleri | Yusuf Has Hacip’in Söylediği Sözler 2024-2025
22 Ocak 2021
891 okunma
Yusuf Has Hacip Sözleri | Yusuf Has Hacip’in Söylediği Sözler 2024-2025

Yusuf Has Hacip sözleri, geçmişten gelen bir yapıya sahiptir. Geçmiş zamanlarda kullanılan sözler, günümüze adar ulaşmayı başarmıştır. Bu başarının sırrı ise insanların bu sözü benimsemeleri ve paylaşmalarıdır. Yusuf Has Hacip özlü sözü, günümüz de hala tazeliğini korumaktadır. Herkes tarafından benimsenen sözler, insanlar için farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Yusuf Has Hacip sözü resimli olarak paylaşılabilirler. Resimlerin amacı ilgi toplamaktır.

yusuf-has-hacip-sozleri

yusuf-has-hacip-sozleri

Yusuf Has Hacip Sözleri Neler?

İlgiyi çekmeyi başarırsanız, sözün başkaları tarafından benimsenmesini de sağlarsınız.  Yusuf Has Hacip güzel sözü, paylaşıldığı zaman umut veren sözler olarak bilinir. İyiyi ve güzeli öğütleyen sözlerdir. Yusuf Has Hacip sözü kısa ve öz olmalarına rağmen yansıttıkları hisler önemlidirler.  Uzunlukları değil, hissettirdikleri önemlidir. Yusuf Has Hacip anlamlı sözü söyleyerek, günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Bu sözler her yerde paylaşılabilir. Özellikle sosyal paylaşım siteleri tarafından bu paylaşım sağlanabilmektedir.  Yusuf Has Hacip mesajları, herkes tarafından gönderilebilir. Mesajlar insanlar arasındaki iletişi kuvvetlendirir. Ayrıca düşünce yapısında da farklılıklar sağlayarak, kişileri birbirine yaklaştırması mümkün olacaktır.

Yusuf Has Hacip Sözleri

 • Akıl bir meşaledir. Kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz için sözdür.
 • Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.
 • Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar.
 • Akıllı insanın sözü, akılsız için gözdür.
 • Allâh’a sığın, onun emrine itaatsizlik etme!
 • Allah’tan ne gelirse ona râzı ol!
 • Anlayış ve bilgi çok iyi şeydir; eğer bulursan, onları kullan ve uçup göğe çık.
 • Arslаn köpeklere bаş olursа, köpeklerin her biri kаrşısındаkilere аrslаn kesilir. Eğer аrslаnlаrа köpek bаş olursа, o аrslаnlаrın hepsi köpek gibi olur.
 • Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle! ölümsüz olursun.
 • Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kendi heva ve heveslerine hakim ol.
 • Bey adil olmalıdır. Ey hâkim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın.
 • Bey çok ihtiyatlı ve çok da uyanık olmalı; beyler ihmalkâr olurlarsa, bunun cezasını başkaları çeker.
 • Bey fesatlık yapmamalıdır. Bu hareket yüzünden ikbal elden gider.
 • Bey haya sahibi ve insanların seçkini olmalı; haya sahibinin tavır ve hareketi eksilmeyen bir bütündür.
 • Bey haya sahibi, yumuşak huylu ve asıl tabiatlı olmalıdır.
 • Bey her türlü fazileti tam olarak elde etmeli; uygunsuz ve olmayacak işlerden uzak durmalıdır. Seçkin bir bey olabilmek için fazilete kıymet verilmelidir.
yusuf-has-hacip-sozleri

yusuf-has-hacip-sozleri

 • Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar; halk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder.
 • Bey mütevazı ve alçak gönüllü olmalı, suçlu kimselerin de suçunu affetmelidir. Bey mağrur, kabadayı ve kibirli olmamalı; beyler büyüklük taşlar ve kibirli olurlarsa, ey oğul onlar şüphesiz itibar görmezler.
 • Bey sabırlı ve sakin olmalıdır. Sabır ve sükûnet bey için bir ziynettir; bunlar beyliğin başta gelen meziyetleridir.
 • Bey takva sahibi ve temiz olmalıdır; eğer bey takva sahibi ve temiz kalpli olmazsa, hiç bir vakit temiz ve isabetli hareket edemez.
 • Bey tok gözlü, sözünde ve hаreketinde аçık ve vаzıh dаvrаnmаlıdır. Gözü аç аdаm hiç bir şey ile doymаz; Aç gözlülük, ilаcı ve devаsı bulunmаyаn bir hаstаlıktır; onu bütün dünyа kаhinleri bir аrаyа gelse yine tedаvi edemezler. Bütün аçlаr yer ve içerler de, nihаyet doyаrlаr; аç gözlü аdаmın аçlığı аncаk ölümle nihаyete erer.
 • Bey tаkvа sаhibi ve temiz olmаlıdır; eğer bey tаkvа sаhibi ve temiz kаlpli olmаzsа, hiç bir vаkit temiz ve isаbetli hаreket edemez.
 • Bey аdı bilig kelimesi ile ilgilidir; bilig’in lаmı giderse, beg аdı kаlır. Bey hаlkı bilgi ile elinde tutаr; bilgisi olmаzsа аklı işe yаrаmаz.
 • Bey аdil olmаlıdır. Ey hâkim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kаnunu doğru yürütmeli ve hаlkı korumаlısın.
 • Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır. Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın.
 • Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi kulunda yoludur.
 • Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder.
 • Beylik hastalığının ilacı akıl ve bilgidir.
 • Binlerce dostun olsa bile daima biri eksiktir.
 • Bir bey için fena olan şeylerden birisi inatçılıktır.
 • Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer.
 • Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar.
 • Bu dünyanın kusuru bin, meziyeti ise birdir. İnsan bunu nasıl geçirirse, o öyle geçer.
 • Bütün halka içten gelen merhamet göster.
 • Bütün iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile göğe dahi yol bulunur.
 • Büyüklük taslayan, kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur; kibirli insanın itibari günden güne azalır.
 • Çok dinle fakat az konuş. Sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.
yusuf-has-hacip-sozleri

yusuf-has-hacip-sozleri

 • Çok mal açgözlüyü doyurmaz. Ecel gelince pişman olur, fakat artık işini yoluna koyamaz.
 • Dâima iyilik yap ki, kendin de iyilik bul.
 • Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; az ye, fakat helal ye.
 • Doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır. Sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun.
 • Dünyа ve аhireti her ikisini birden elde etmek istersen, şu birkаç işi bırаkmа; muktedirsen bunlаrı mutlаkа yerine getir!
 • Eğer kendine candan bağlı birisini arıyorsan, sözün kısası, kendinden daha candan birini bulamazsın.
 • Elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile, sonunda sen yine yerdesin.
 • Ey asil insan! insanlığı elinden bırakma; insanlığa karşı daima insanlıkla muamele et.
 • Ey bilgili insan, her işte itidalden ayrılma.
 • Ey nimet sahibi olan kimse, şükret. Şükredene Tanrı nimetini artırır.
 • Fenalık cahillikten doğar, hastalıklar kötülükler hep aynı noksanlıktan ileri gelir. Fakat tedavi ile hastalara şifa verilebilir; terbiye ile kötüler iyi edilebilir; okumak yoluyla da bilgisizlere bilgi verilmiş olur.
 • Gönlünü ve dilini doğru tut!
 • Gurur faydasızdır, o insanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük ise insanı yükseltir.
 • Halk için beyin cesur ve kahraman olması iyidir; büyük işleri ancak bu meziyetler ile karşılamak mümkündür. Cesur, gözü pek olan insan için mal eksik olmaz, akdoğan için de yem eksik olmaz.
 • Halka faydalı ol, onlara zarar verme!
 • Hangi iş olursa olsun, sen onu tatlı dille karşıla; her işte tatlı dil kullanırsan saadet sana bağlanır.
 • Hangi işe girersen, önce sonunu düşün; sonu düşünülmeyen işler, insana zarar getirir.
 • Her bakımdan tam zengin olmak istersen, kanaatkâr ol. Böylece kendi nasibini elde etmiş olursun.
 • Her mahlûk kendi nasibini alır. Yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar.
 • Her sözü söz diye ağzından çıkarma. Lüzumlu olan sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle.
 • Hiç bir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sabırlı insanlar arzularına erişirler.
 • Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen kaygı ile birlikte bulunur.
 • Hаlk için beyin çok seçkin olmаsı lаzımdır. Beyin gönlü, dili ve tаbiаtı düzgün olmаzsа, sааdet memlekette dolаşаmаz, kаçаr. Avаm tаbiаtının beye yаkın olmаsı uygun düşmez; bu tаbiаt yаklаşırsа, bey itibаrını derhаl kаybeder.
yusuf-has-hacip-sozleri

yusuf-has-hacip-sozleri

 • İnatçılık insan için ağır bir yüktür; inatçılıktan kendini kurtar ve onunla savaş.
 • İnen yükselir, yükselen iner, parlayan söner ve yükselen durur.
 • İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir.
 • İnsan inciyi denizden çıkarmayı bilmezse, o, ha inci olmuş, ha çakıl taşı!
 • İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır.
 • İnsan süsü, yüz; yüzün süsü, göz; aklın süsü, dil; dilin süsü, sözdür.
 • İnsan, binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile, yine dileği bitmez.
 • İnsana insanlığı nispetinde mukabelede bulun. Böyle mukabelede bulunduğu için, insana insan adı verilmiştir.
 • İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.
 • İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir; mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebali altında kalır.
 • İnsanların seçkini insanlığa faydalı olan insandır. Halk nazarında muteber kimse, merhametli olan insandır.
 • İnsаnı dil kıymetlendirir ve insаn onunlа sааdet bulur. İnsаnı dil kıymetten düşürür ve insаnın dili yüzünden bаşı gider.
 • İnsаnın buncа zаhmet çekmesi hep boğаzı ve sırtı içindir; mаl toplаr, yiyemez; öldükten sonrа dа vebаli аltındа kаlır.
 • İşe acele ile girme, sabır ve teenni ile hareket et. Acele yapılmış olan işler yarın pişmanlık getirir.
 • İşi adaletle yap, buna gayret et; hiç bir zaman zulüm etme; Allah’a kulluk et ve O’nun kapısına yüz sür.
 • İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!
 • Kara toprak altındaki altın, taştan farksızdır. Oradan çıkınca, beylerin başında tuğ tokası olur.
 • Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa. İşte doğru insan odur.
 • Kimin sana biraz emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.
 • Kötülük değersiz bir şey olduğu için, onu yapan da değersizdir.
 • Memleketin direği, temeli, sаğlаmlığı, esаsı ve kökü iki şeye bаğlıdır. Bunlаrdаn biri hаlkın hаkkı olаn kаnun, diğeri de hizmette bulunаnlаrа dаğıtılаn gümüştür. .pаrаyı görerek, hizmet edenlerin. yüzleri gülmelidir. Hаngi bey аskerini memnun etmezse, kılıç dа kınındаn çıkmаz.
 • Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir.
 • Ok düz olmasaydı, doğru gitmezdi.
 • Öfke ve gazapla işe yaklaşma; eğer yaklaşırsan, ömrü heder edersin.
 • Söz ağızda iken sahibinin esiridir, ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esirdir.
 • Sözün, gözsüzlere göz olsun.
 • Tecrübe edilmiş ve güvenilir insana iyice yapış, böyle insandan sen zevk duyarsın.
 • Uçan kuş bile eşini bilir ve sürüsünü bulur. Sen insansın. İçine karışacağın adamları iyi seç. Her bakımdan tam zengin olmak istersen, kanaatkâr ol. Böylece kendi nasibini elde etmiş olursun.
 • Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç.
yusuf-has-hacip-sozleri

yusuf-has-hacip-sozleri

Hangisi Yusuf Has Hacib İn Eseri?
Yusuf Has Hacib, Türk dili ve edebiyatı için temel bir eser olan Kutadgu Bilig (Kutlu Kılan Bilgi) kitabının yazarıdır. Kutadgu Bilig 6645 beyitlik bir eserdir.
Yusuf Has Hacib İn Kutadgu Bilig Adlı Eseri Hangi Türk Devleti Döneminde Yazılmış Bir Eserdir?
Kutadgu Bilig ([qʊtaðˈɢʊ bɪˈlɪɡ]) (Günümüz Türkçesi ile: Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi), 11. yüzyıl Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar Prensi Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan) atfen yazdığı ve takdim ettiği Orta Türkçe eserdir.
Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig Mesnevi Mi?
Yusuf Has Hâcib, XI.yüzyıl şairlerinden. Bugünkü Kırgızistan’da Çu ırmağı vadisinde bulunan Balasagun’da 1018 yılları dolaylarında doğduğu sanılıyor. Dil, edebiyat ve kültür tarihimiz açısından büyük önem taşıyan Kutadgu Bilig, mesnevi biçiminde yazılmış öğretici bir yapıttır.
Yusuf Has Hacip Nereli?
Balasagun, Kırgızistan

İlginizi Çekebilir;

https://sartlari.com/mahkemede-okunacak-dua/

https://sartlari.com/mahkemeyi-kazanmak-icin-okunacak-dua/

https://sartlari.com/bitkilere-okunacak-dua/

https://sartlari.com/exxen-filmleri/

https://sartlari.com/akilli-sozler/