Düşmanı felç etme duası | Düşmanı öldüren Dua - Şartları Neler

Düşmanı felç etme duası | Düşmanı öldüren Dua

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 3,54 out of 5)
Loading...

Düşmanı hasta etmek için dua, düşmanı felç etme duası, düşman çatlatan dua, hangi dua düşmanı kahreder…

Anasayfa > Genel > Düşmanı felç etme duası | Düşmanı öldüren Dua
27 Şubat 2019
49.877 okunma
Düşmanı felç etme duası |  Düşmanı öldüren Dua

Düşmandan kurtulmak için dua var mıdır? Düşmanı helak etmek için en tesirli dua hangisidir? Hayatımızın bazı dönemlerinde, bazı zamanlarda iş hayatında, okulda, arkadaş çevresinde, ailede ve daha pek çok yerde kötülüğüüzü isteyen ve bu yönde hareket eden pek çok insan vardır. Onların kötü enerjileri hiçbir şey yapmasalar dahi hayatımızı kötü yönde etkileyebilirler. Bu gibi durumlarda yapmamız gereken ilk durum onlardan mümkün olduğunca uzak durmak. Öyle ki bu insanlar sizlere zarar vermek adına ellerinden geleni yapacaklardır. Allah inancı olan kimseler bu tarz durumlar yaşamamak ya da bu durumlardan korunmak için el açıp dua edebilirler. Düşmanlardan korunmak için, onların şer ve belalarından kurtulmak için okunabilecek bazı dualar bulunmaktadır. Bu duaları okuyup Allah’a dığınmanız halinde sizi en iyi şekilde kötülüklerden ve kötü insanlardan koruyacaktır.

Düşmanı helak eden dua okunuşu nasıldır? | Düşmanı helak etmek için en tesirli dua

Düşmanı helak etmek ve onların kötülüklerinden kurtulmak için okunması gereken dua;

Bismillahirrahmânirrahîm,

Messethümülbe’sâüveddarrâü, innâerselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznahüm ahze azizin muktedirin ve ye’tîhi’lmevtümin külli mekânin, feleyselehulyevmehâhünâhamımün, velâta’âmun illâ minğislîn.

Düşmanı helak eden duanın Türkçe anlamı nedir?

“Onlara öyle âfet, mihnet erişti. ” (Bakara, 214)

“Biz de üzerlerine taş yağdırdık. ” (Kamer, 34)

“Galip ve güçlü, kuvveti olanayakışırbiryakalama ile onlarıyakaladık. ” (Kamer, 42)

“Ölümkendisinihertaraftansarar.” (İbrahim, 17)

“Onungözetecekbirdostubulunmayacak. İrindenbaşkabiryiyeceğiolmayacak. (Hâkka, 35-36)

Düşmanı helak eden duayı okurken abdest almak gerekir mi?

Düşmanı helak etmek için en tesirli dua okumadan önce abdest almak o duanın etkisinin artması için gereklidir. Bu duayı okumadan önce abdest alıp sabah namazını kılmak ve ardından bu duayı okumak çok daha etkili olacaktır. Bu dua sayesinde düşmanlarınızın kötülüklerinden kurtulur ve onların sizlerden uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu duayı okuyup, o kişileri Allah’a havale etmeniz en hayırlısı olacaktır.

Düşmanı Felç Edip Öldüren Dua

Düşmanı felç etmek, size bulaşmaktan korkması, alıkoyulması, size kötülük yapamaması için Hızbü’n Nasr okumalısınız. Düşmanınız düşmanlık yapmaktan vazgeçene dek her gün okumanız gerekir. Okumaya başlamadan önce düşmanınızın adını ve size yaptığı kötülükleri Allah’a anlatın sonra ondan yardım dileyin ve şu sureleri okuyun.
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike.

Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.

Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike.

Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi.

Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ.

Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Allâhümme bi-hakki kâf-hâ-yâ-‘ayn-sâd ikfinâ hemme’l-‘ıdâ ve leggihimü’r radâ. Ve’c‘alhüm ve li-külli habîbin fidâ. Ve sellıt aleyhim ‘âcile’n nagmeti fî’l-yevmi ve ğadâ.

Allâhümme beddid şemlehüm.

Allâhümme ferrig cem‘ahüm.

Allâhümme ‘aglil ‘adedehüm.

Allâhümme fülle haddehüm.

Allâhümme’c‘ali’d dâirate aleyhim.

Allâhümme evsıl azâbe ileyhim ve ğalle eydiyehüm. Ve’rbıt ‘alâ gulûbihim ve lâ tübelliğhümü’l âmâle.

Allâhümme mezzighüm külle mümezzegin mezzagtehû li-a‘dâike intisâran li-enbiyâike ve rusülike ve evliyâike.

Allâhümme’ntesir lenâ intesârake li-ahbâbike ‘alâ a‘dâike.

Allâhümme lâ-temekkini’l a‘dâe fînâ velâtüsellıthüm aleynâ bi-zünûbinâ (Hâ-mîm) (7 defa okunacak) humme’ emru ve-câe’n-nasru fe‘aleynâ lâ-yünsarûne. Hâ-mîm Ayn-sîn-gâf himâyetünâ mimmâ nehâfü.

Allâhümme ginâ şerra’l-isvâi velâ-tec‘alnâ mahallen li’l-belvâ.

Allâhümme a‘tınâ emele’r racâî. Yâ Hû yâ Hû yâ Hû. Yâ men bi-fadlihî nes’elü, nes’elüke’l acele’l acele’l acele.
İlâhî’l icâbete.

Yâ men ecâbe seyyidenâ nûhan aleyhi’s selâm.

Yâ men keşefe’d-durra ‘an seyyidinâ Eyyûbe aleyhi’s selâm.

Yâ men ecâbe da‘vete seyyidinâ Zekeriyyâ aleyhi’s selâm.

Yâ men gabile tesbîha seyyidinâ Yûnuse’bne Mettâ aleyhi’s selâm.

Nes’elüke bi-esrâri hâzihi’d-de‘avâti’l müstecâbâti en-tetegabbele minnâ mâ bihî de‘avnâke ve’en-tu‘tıyenâ mâ-se’elnâke.

enciz lenâ va‘deke’llezî ve‘adtehû li-‘ıbâdike’l mü’minîne en lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîne BURASI 3 KEZ OKUNMALIDIR.

Allâhü Ekber seyfullâhi gâtı‘uhüm.

Ve kefâ bi’llâhi veliyyen ve kefâ bi’llâhi nasîran ve hasbünâ’llâhü ve ni‘me’l vekîlü ve-lâ havle ve-lâ guvvete illâ bi’llâhi’l aliyyi’l azîm.

Selâmün ‘alâ Nûhin fî’l-âlemîn.

İstecib-lenâ âmîn BURASI 3 KEZ OKUNMALIDIR.

Fe-gutı‘a dâbiru’l kavmi’llezîne zalemû.

Ve’l hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. (

Fe-esbehû lâ-yürâ illâ mesâkinühüm, kezâlike neczi’l gavme’l mücrimîne.

ve salla’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

Zalimlerin kıyameti için hızlı cevaplanan dua;

Mazlumun helak olması için çabuk cevaplanan bir dua Mazlumun eli göğe kaldırılsa Allah onu ancak razı ve razı olanla geri döndürmez Cenab-ı Hak zulümden kaçmıştır. Kıyamet Günü’ndeki karanlık ve adaletsizliğin sonuçları:korkunçtur ve buradan, haksızlığa uğrayanların azabı için size hızlı cevaplı bir

Ya Rabbi, bana zulmedenlere hidayet ve tövbe diliyorum, benim helak olmamı ve helak olmamı dileyenlerden… Senden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur

Elimi Allah’a kaldırdım ve dedim ki: Ya Rabbi, senin kapından başka kapılar kapanır ve sebepler senden başka kuvvet yoktur, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ben ve Kullarından bana zulmedenler, perçemlerimiz Senin elindedir, Sen bizim ahırımızı ve depomuzu bilirsin, sıramızı ve barınma yerimizi, sırrımızı ve açıklığımızı bilirsin, niyetlerimize bakar, etrafımızı kuşatırsın. Vicdanlar Açıkladığımız .bilmen, gizlediğimizi bilmen gibidir

Ya Rabbi, işte buradayım ve kullarından yardım dilediklerin beni boşa çıkardılar, kullarından bana .bağlananlar bana teslim oldular, bana ihanet ettiler ve yakın arkadaşım tarafından beni bıçakladılar.

 

Zalimden İntikam Almak İçin Hızlı Cevaplanan Dua

Pek çok kimse zalimin ölmesi için çabucak cevaplanacak bir dua arıyor. Birçok insan hayatında haksızlıklara uğradı. Zalimin zulmü ve kuvveti, zalimin kırılmayacağını zannetti. Cenâb-ı Hak her şeyden büyüktür .

Ya Rabb, işte buradayım ve yardım dilediğin kullarından beni aldattığın, kendisine sarılan kullarından bana ihanet ettiğin, bana ihanet ettiğin ve yakın arkadaşım beni bıçakladığın kullarından beni kurtar. Bana yardım edeceğine dair verdiğin sözü yerine getir ve dualarıma icabet et, çünkü söylediğin ve sözlerin reddedilemez ve değiştirilemez gerçektir.

Zalimlerin azabına çabucak cevap veren bir dua;

Ey Allah’ım, bana zulmedenlere sen yetersin, bana

zulmedenlere sen yetersin, beni incitenlere karşı sen bana yetersin, onlara da sen bana yetersin. Beni yüzüstü bırakan, bana zulmedenlere sen yetersin

Allah’ım bize zâlimlerden Âd günü, Semûd günü gibi bir gün, direğin ehli ve onlara tabi olan ve onları mağlup eden bir kavim göster. Ey Allah’ım, tek başına tarafları bozguna uğrattığın gibi, Ey âlemlerin Rabbi Allah’ım;

“.Rabbim, ben zulme uğradım, öyleyse galip geldim”

Adaletsizlerin akıbeti için hızlı cevap duası, ey Rabbim, bize yeteneğinizin harikalarını er ya da geç göster…

 

Zalim için en hızlı dua;

Zalimin akıbeti için ivedi bir dua denenir, çünkü her zalimin bir sonu vardır ve zalimin sonu ancak bir ibret olur, memlekete zulmeden ve zulmeden her zalime

“Ey zalim Allah’ım, gücü ne olursa olsun senden çekinmeli, sen yücesin, sen her nereye giderse onu tanırsın, sığındığı her yerde ona kadirsin. O zalim ey Allah’ım, Ben sana şikayet etmeden önce başıma gelenleri biliyorsun, hamd sana, İşiten, Gören, Kibar, Güçlü olan sensin..

Zalimin azabına çabucak cevap veren bir dua;

Ya Rabbi, Ya Rabbi, bana zulmedenin üzerine olsun.

Allah’ım, onun bedenini hasta et, ömrünü kısalt, onu hayal kırıklığına uğrat, zulmünü kaldır, işini bedeninde yap. Ve onu kederinden kurtarma, ve düzenini sapıklığa çevirme, vefat emrini ve geçiş lütfunu ve onu rasgelelikte bul, gücü azalmış, sağlığı kötü paraya dönmüş ve onu öldür. Onu öldürürsen gazabıyla, onu tutarsan üzüntüsü için koru ve beni onun şerrinden, gazabından, gazabından, gücünden ve düşmanlığından koru, çünkü sen daha güçlü ve daha azaplısın….

Zalimin akıbeti için ivedi dua;

Allah’ım zalimi zulmü ile helak et Allah’ım aklını yeterince meşgul et Allah’ım o akılları karıştırdı, gözleri ağladı, gönülleri fethetti, Allah’ım onu şaşırttı. Gözlerinden yaşlar dökerek kalbini fethetti Allah’ım, onunla birlikte kudretinin hârikalarını bize göster Allah’ım fitne ekti de sana kıyameti açtı…

Bana zulmedenler için bir dua;

Rabbim, sen benim vekilim ve yardımcım değilsen bana kim yardım eder ve sen bana merhamet etmezsen bana kim merhamet eder?

Ya Rabbi, bana zulmedenlere hidayet ve tövbe diliyorum, benim helak olmamı ve helak olmamı dileyenlerden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur ki, ey Rabbim, zavallı kulunun çağrısı üzerine dedin ki

“Zaferim ve azametim bir süre sonra da sana yardım edecek” Amin Rabbim, Amin

Allah’ım, bana zulmedenlere karşı bana yardım et, Allah’ım, bana zulmü kabul etmezsin, Allah’ım, bize

mazlumun duasını geri çevirmeyeceğine söz verdin ve onu reddetme, sana seslendim, güçlü , sevgili Allah’im..

Bu dua çok ama çok güçlü bir duadır. Okurken dikkatli olunuz ve gerçekten sonradan pişman olmayacağınız birine karşı okuyunuz.

“Gece yarısı oldu ve yaratıklar uyudu ve barış hakim oldu, bu yüzden avuçlarımı sana kaldırıyorum, zalimlerin adaletsizliğinden şikayet ediyorum ve senden istiyorum. Bana zulmeden ve beni incitenlerden intikamımı almak için dua ediyorum. “

Dua, kaderleri ve yolları değiştirmek için akşamın derinliklerine çarpan bir oktur ve aynı zamanda, emanetleri kaybolmayan, güçlü intikamcıya Yüce Allah’a başvurmanın açık bir yoludur.

Düşmana Karşı Hangi Esma?
Bismillahirrahmanirrahim, Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.
Mahkemeden Kurtulmak İçin Hangi Dua Okunur?
Ya Hafizu ihfazna min külli kadain ve belain la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.” Bu dua dava bitene kadar her sabah abdestli bir şekilde okunur.
Kötülük Yapana Hangi Dua Okunur?
Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb’ül-arş’il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah’il Aliyy’il Azim.
Savaşta Hangi Sure Okunur?
Cephedeki askerler için Fetih Suresi okunmalıdır.

İlginizi Çekebilir;

https://sartlari.com/dusmani-helak-eden-dua-denenmis/

https://sartlari.com/kocayi-kendine-baglamak-icin-tesirli-dua/

https://sartlari.com/category/guzel-sozler-guzel-sozler/sempatik-sozler/

https://sartlari.com/dusmana-galip-gelmek-icin-dua/

https://sartlari.com/category/dini-sozler/oruc-mesajlari/