Düşmanı felç etme duası | Düşmanı öldüren Dua - Şartları Neler

Düşmanı felç etme duası | Düşmanı öldüren Dua

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,10 out of 5)
Loading...

Okuma süresi: 3 dakika Düşmanı hasta etmek için dua, düşmanı felç etme duası, düşman çatlatan dua

Anasayfa > Genel > Düşmanı felç etme duası | Düşmanı öldüren Dua
27 Şubat 2019
9.851 okunma
Düşmanı felç etme duası |  Düşmanı öldüren Dua
Okuma süresi: 3 dakika

Düşmandan kurtulmak için dua var mıdır? Düşmanı helak etmek için en tesirli dua hangisidir? Hayatımızın bazı dönemlerinde, bazı zamanlarda iş hayatında, okulda, arkadaş çevresinde, ailede ve daha pek çok yerde kötülüğüüzü isteyen ve bu yönde hareket eden pek çok insan vardır. Onların kötü enerjileri hiçbir şey yapmasalar dahi hayatımızı kötü yönde etkileyebilirler. Bu gibi durumlarda yapmamız gereken ilk durum onlardan mümkün olduğunca uzak durmak. Öyle ki bu insanlar sizlere zarar vermek adına ellerinden geleni yapacaklardır. Allah inancı olan kimseler bu tarz durumlar yaşamamak ya da bu durumlardan korunmak için el açıp dua edebilirler. Düşmanlardan korunmak için, onların şer ve belalarından kurtulmak için okunabilecek bazı dualar bulunmaktadır. Bu duaları okuyup Allah’a dığınmanız halinde sizi en iyi şekilde kötülüklerden ve kötü insanlardan koruyacaktır.

Düşmanı helak eden dua okunuşu nasıldır? | Düşmanı helak etmek için en tesirli dua

Düşmanı helak etmek ve onların kötülüklerinden kurtulmak için okunması gereken dua;

Bismillahirrahmânirrahîm,

Messethümülbe’sâüveddarrâü, innâerselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznahüm ahze azizin muktedirin ve ye’tîhi’lmevtümin külli mekânin, feleyselehulyevmehâhünâhamımün, velâta’âmun illâ minğislîn.

Düşmanı helak eden duanın Türkçe anlamı nedir?

“Onlara öyle âfet, mihnet erişti. ” (Bakara, 214)

“Biz de üzerlerine taş yağdırdık. ” (Kamer, 34)

“Galip ve güçlü, kuvveti olanayakışırbiryakalama ile onlarıyakaladık. ” (Kamer, 42)

“Ölümkendisinihertaraftansarar.” (İbrahim, 17)

“Onungözetecekbirdostubulunmayacak. İrindenbaşkabiryiyeceğiolmayacak. (Hâkka, 35-36)

Düşmanı helak eden duayı okurken abdest almak gerekir mi?

Düşmanı helak etmek için en tesirli dua okumadan önce abdest almak o duanın etkisinin artması için gereklidir. Bu duayı okumadan önce abdest alıp sabah namazını kılmak ve ardından bu duayı okumak çok daha etkili olacaktır. Bu dua sayesinde düşmanlarınızın kötülüklerinden kurtulur ve onların sizlerden uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu duayı okuyup, o kişileri Allah’a havale etmeniz en hayırlısı olacaktır.

Düşmanı Felç Edip Öldüren Dua

Düşmanı felç etmek, size bulaşmaktan korkması, alıkoyulması, size kötülük yapamaması için Hızbü’n Nasr okumalısınız. Düşmanınız düşmanlık yapmaktan vazgeçene dek her gün okumanız gerekir. Okumaya başlamadan önce düşmanınızın adını ve size yaptığı kötülükleri Allah’a anlatın sonra ondan yardım dileyin ve şu sureleri okuyun.
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike.

Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.

Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike.

Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi.

Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ.

Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Allâhümme bi-hakki kâf-hâ-yâ-‘ayn-sâd ikfinâ hemme’l-‘ıdâ ve leggihimü’r radâ. Ve’c‘alhüm ve li-külli habîbin fidâ. Ve sellıt aleyhim ‘âcile’n nagmeti fî’l-yevmi ve ğadâ.

Allâhümme beddid şemlehüm.

Allâhümme ferrig cem‘ahüm.

Allâhümme ‘aglil ‘adedehüm.

Allâhümme fülle haddehüm.

Allâhümme’c‘ali’d dâirate aleyhim.

Allâhümme evsıl azâbe ileyhim ve ğalle eydiyehüm. Ve’rbıt ‘alâ gulûbihim ve lâ tübelliğhümü’l âmâle.

Allâhümme mezzighüm külle mümezzegin mezzagtehû li-a‘dâike intisâran li-enbiyâike ve rusülike ve evliyâike.

Allâhümme’ntesir lenâ intesârake li-ahbâbike ‘alâ a‘dâike.

Allâhümme lâ-temekkini’l a‘dâe fînâ velâtüsellıthüm aleynâ bi-zünûbinâ (Hâ-mîm) (7 defa okunacak) humme’ emru ve-câe’n-nasru fe‘aleynâ lâ-yünsarûne. Hâ-mîm Ayn-sîn-gâf himâyetünâ mimmâ nehâfü.

Allâhümme ginâ şerra’l-isvâi velâ-tec‘alnâ mahallen li’l-belvâ.

Allâhümme a‘tınâ emele’r racâî. Yâ Hû yâ Hû yâ Hû. Yâ men bi-fadlihî nes’elü, nes’elüke’l acele’l acele’l acele.
İlâhî’l icâbete.

Yâ men ecâbe seyyidenâ nûhan aleyhi’s selâm.

Yâ men keşefe’d-durra ‘an seyyidinâ Eyyûbe aleyhi’s selâm.

Yâ men ecâbe da‘vete seyyidinâ Zekeriyyâ aleyhi’s selâm.

Yâ men gabile tesbîha seyyidinâ Yûnuse’bne Mettâ aleyhi’s selâm.

Nes’elüke bi-esrâri hâzihi’d-de‘avâti’l müstecâbâti en-tetegabbele minnâ mâ bihî de‘avnâke ve’en-tu‘tıyenâ mâ-se’elnâke.

enciz lenâ va‘deke’llezî ve‘adtehû li-‘ıbâdike’l mü’minîne en lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîne BURASI 3 KEZ OKUNMALIDIR.

Allâhü Ekber seyfullâhi gâtı‘uhüm.

Ve kefâ bi’llâhi veliyyen ve kefâ bi’llâhi nasîran ve hasbünâ’llâhü ve ni‘me’l vekîlü ve-lâ havle ve-lâ guvvete illâ bi’llâhi’l aliyyi’l azîm.

Selâmün ‘alâ Nûhin fî’l-âlemîn.

İstecib-lenâ âmîn BURASI 3 KEZ OKUNMALIDIR.

Fe-gutı‘a dâbiru’l kavmi’llezîne zalemû.

Ve’l hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. (

Fe-esbehû lâ-yürâ illâ mesâkinühüm, kezâlike neczi’l gavme’l mücrimîne.

ve salla’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

Düşmana Karşı Hangi Esma?
Bismillahirrahmanirrahim, Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.
Mahkemeden Kurtulmak İçin Hangi Dua Okunur?
Ya Hafizu ihfazna min külli kadain ve belain la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.” Bu dua dava bitene kadar her sabah abdestli bir şekilde okunur.
Kötülük Yapana Hangi Dua Okunur?
Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb’ül-arş’il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah’il Aliyy’il Azim.
Savaşta Hangi Sure Okunur?
Cephedeki askerler için Fetih Suresi okunmalıdır.

İlginizi Çekebilir;

https://sartlari.com/dusmani-helak-eden-dua-denenmis/

https://sartlari.com/kocayi-kendine-baglamak-icin-tesirli-dua/

https://sartlari.com/category/guzel-sozler-guzel-sozler/sempatik-sozler/

https://sartlari.com/dusmana-galip-gelmek-icin-dua/

https://sartlari.com/category/dini-sozler/oruc-mesajlari/