Birinin defolup gitmesi için dua | düşmanın hilesini bozmak için dua - Şartları Neler

Birinin defolup gitmesi için dua | düşmanın hilesini bozmak için dua

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 2,35 out of 5)
Loading...

Okuma süresi: 4 dakika Düşmanı korkutan dua, düşman çatlatan dua, düşmanın helakı için okunacak dua, düşmanın hilesini bozmak için dua, düşmanı hasta etmek için dua, düşmandan kurtulmak için okunacak dua işte detaylar.

Anasayfa > Genel > Birinin defolup gitmesi için dua | düşmanın hilesini bozmak için dua
10 Şubat 2019
27.965 okunma
Birinin defolup gitmesi için dua | düşmanın hilesini bozmak için dua
Okuma süresi: 4 dakika

Düşmanın hilesini bozmak için dua; düşmanınız olduğunu düşünüyorsanız, size zarar vermek isteyen biri varsa ve elinizden onu durdurmak için bir şey gelmiyorsa. Duaya sığınmak mantıklı olabilir. Ancak uzlaşmayı, barışması denemek, affetmek de büyüklüktür. Bunları yapamıyorsanız düşmanınızı karşınıza alıp bir sükûnet ortamı yaratamıyorsanız o zaman;

Düşmandan korunmak için dualar vardır. Bir insanı herkesle anlaşabilmesi pek mümkün değildir. Ancak bir düşman kişinin canını fazlasıyla sıkabilir. Bu düşmanlar kişileri rahatsız etmekle kalmaz aynı zaman da kötülükleri için de uğraşabilir. Bu da kişiler için oldukça tedirgin edici bir hale gelebilir. Bundan dolayı da düşmanın defolup gitmesi için duaların okunması düşmandan kurtulmak için bir yol olarak tercih edilebilir.

Uzaklaştırma Duaları Ne Zaman Okunmalıdır?

Bir düşmandan kurtulabilmek için alimlerin önerdiği uzaklaştırma duaları okunabilir. Bu dualar günün her vaktinde okunabilen dualardır. Ancak en etkili olanı yatsı namazından sonra okunandır. Pek çok alim bir uzaklaştırma duasının yatsı namazının ardından okunmasının daha faydalı olacağını söylemiştir.

Bu dualar düşman uzaklaşıncaya kadar okunması gereklidir. Bu kişinin dua edenden tamamen kopmasının ardından da uzaklaştırma duasının okunması sonlandırılabilir.

Bu Duanın Etkisinin Olmayacağı Durumlar

Bir kişi düşmanından kurtulmak için dua okuyabilir. Bu dualar da kötülük yapan kişinin uzaklaşmasını sağlayabilir. Ancak şayet bir kişi kötülük yapmamış ve kimseye zararı dokunmamışsa bu duanın da hiçbir etkisi olmayacaktır. Ayrıca bir kişi masum birisi için bu duayı okursa kötülükler ile de karşılaşabilir. Bundan dolayı ortada gerçek bir düşman yoksa bu duaya başvurulmamalıdır. Bir kişinin canını çok sıkan bir kişi için ise bu dua etkili bir yoldur.

Düşmanı Uzaklaştırmak İçin Hangi Dualar Okunabilir?

Düşmandan kurtulmak için edilebilecek dualardan bir tanesi İmam Ali vesilesiyle Allah’tan yardım istenecek duadır. Bu dua düşmanın alt edilmesi için kişilere kolaylık sağlayacaktır. Düşmana karşı en etkili dualardan bir tanesi de 3 esma ve 3 ayet ile okunanlardır. 3 esma ile okunan duaların bağlama gücü olduğu gibi uzaklaştırma etkisi de vardır. Bundan dolayı niyete göre bu dualar okunabilir.

Bu dualar okunurken en önemli faktörlerden bir tanesi niyettir. Karşı taraf hakkında kötü niyetler beslemek yerine yalnızca kendinden uzaklaşmasını istemek en iyi niyet olacaktır. Düşmanın defolup gitmesi için dua vardır. Bu dualar kişilere yardımcı olabilse de yine de düşmanla farklı baş etme yöntemlerinin de bilinmesi gereklidir.

Düşmanın Defolup Gitmesi İçin Dua 1;

Bismillahirrahmanirrahim

 • Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli şeytânin.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli belâin ve kadâin.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli a’dâin.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü’l-melikü’l-cebbâr.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü’l-vâhidü’l-kahhâr.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü’l-müheyminü’s-settâr.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü’l-kebîru’l-müteâlü birahmetike yâ erhame’r-râhimîn.

Düşmanın Defolup Gitmesi İçin Dua 2;

Bismillahirrahmanirrahim

 • Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike.
 • Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.
 • Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike.
 • Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi.
 • Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ.

Düşmanın Hilesini Bozmak İçin Dua 3;

 • Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat.
 • Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn.
 • Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr.
 • Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

Bu duanın adı Salaten Tüncina’dır. Sıkıntılı ve tehlikeli zamanlarda okununca dünyanın tüm düşmanlarından sizi koruyup kurtaracağı gibi ahıretin sıkıntılarından da sizi azat eder.

Düşmanın Hilesini Bozmak İçin Dua 4;

Hasbiyallhu la ilahe illa hu,aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim..

Burada Allah bana yeter, Ondan başka ilah yok. Ben ona güvendim, o büyük arşın rabbi demiş olursunuz. Sonunda da Allah bana yeter. Allah2ım şu kulunun bana olan düşmanlığını boz, hilesini gör, sen oyun bozanların en şahısın. Tüm oyunları bilirsin, beni o kulundan gelecek tüm kötülüklerden koru diye dua edebilirsiniz.

Cani yanan hangi duayi okusun?
O dua da şöyledir: La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim. Anlamı: Allah’ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar.
Kötülük yapana hangi dua okunur?
Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb’ül-arş’il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah’il Aliyy’il Azim. Allah’ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana dayandım
Haksızlığa uğrayan hangi Esmaül Hüsna?
Haksızlığa uğramış bir kimse, Allah’a intikamını alması için dua ederse; Allah (cc) bu kimsenin ahını yerde bırakmaz. – “Ya Müntakim Celle Celalühü” ismi şerifi okunan bir kimse cinlerden zarar görüyorsa, bu dertten kurtulur.
Bu duayı okursanız karşınızdaki ne kadar istemesede mutlaka ondan rızkınızı alırsınız?
Ya Allahû Ya Allahû Ya Allah Ya Ahedû Yâ Ahedû Ya Ahed Yâ Vahidü Ya Vahidû Ya Vahid Ürzûgni minhüm şey’en ve in hüm ebev. Bu Duayı Okursanız Karşınızdaki Ne Kadar İstemese de Mutlaka Ondan Rızkınızı Alırsınız.

İlginizi Çekebilir;

https://sartlari.com/dusmana-galip-gelmek-icin-dua/

https://sartlari.com/islerin-rast-gitmesi-icin-okunacak-dua/

https://sartlari.com/islerin-rast-gitmesi-icin-inanilmaz-etkili-dua/

https://sartlari.com/islerin-rast-gitmesi-icin-dua/

https://sartlari.com/islerin-acilmasi-icin-okunacak-dua